Skip to main content

Partners

eLearning risk, finance & governance, Reactorweg 47 Utrecht

Stepmile werkt nauw samen met zorgvuldig geselecteerde knowledge providers. Deze knowledge providers zijn dienstverlenende organisaties in de financiële sector die op specifieke gebieden de leading parties zijn. De huidige knowledge providers waar Stepmile mee werkt zijn hier onder te vinden. 

Risklane | Risk & Governance Consultans
Risk management, Reactorweg 47 Utrecht

Risklane biedt als internationale- en onafhankelijke adviesorganisatie corporate governance- en risk management consultancy aan beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde (internationale) organisaties. Risklane adviseert bij de implementatie van ISAE 3402, GIPS en Solvency II.

Kijk voor meer informatie op https://risklane.com/

 

Conclude Accountants & Belastingadviseurs
Accounting, financial audits, advise, Reactorweg 47 Utrecht

Conclude Accountants biedt accountancy diensten op het gebied van jaarrekeningcontrole, samenstelling van jaarrekeningen, salarisadministratie, fiscaal advies en overige assurance werkzaamheden, zoals ISAE 3402 type I en type II audits. Conclude Accountants heeft haar activiteiten in 2011 uitgebreid naar het Verenigd Koninktijk en Frankrijk. Later zijn de activiteiten uitgebreid naar Duitsland en Japan. In deze landen certificeert Conclude ieder jaar circa 40 datacenters en vele Cloud Service Providers volgens de ISAE 3402 standaard. Door deze ISAE 3402 certificering hebben de organisaties die hun gegevens 'hosten' in deze datacenters een waarborg dat deze gegevens ook daadwerkelijk veilig zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.conclude.nl