Skip to main content

Het belang van doelstellingen - Heb jij ze al op papier staan?

Het belang van doelstellingen - Heb jij ze al op papier staan?

 

Veel startende bedrijven hebben zoveel aan hun hoofd dat er niet wordt gefocust op doelstellingen. Sterker nog, ook veel ervaren bedrijven die al een langere tijd bestaan maken nauwelijks ruimte voor het opstellen van doelstellingen. Het formuleren van goede bedrijfsdoelstellingen is echter van essentieel belang om een bedrijf in goede banen te leiden. Doelen zijn niet alleen geschikt om financiële zaken vast te leggen, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijfsinnovaties, behoud van personeel, en aanpassingen in het product- of dienstaanbod. Het opstellen van SMART geformuleerde doelstellen kan de organisatie naar een hoger plan trekken. Zelfstandig ondernemers hoeven niet bang te zijn om doelen te bepalen; er zitten geen nadelen aan! In dit artikel staan 4 redenen waarom je als ondernemer doelstellingen zou moeten vastleggen voor je organisatie.

1. Meet succes

Goede organisaties richten zich op verbetering, groei en een verhoging van het resultaat. Door het neerzetten van doelen kan je deze begrippen gemakkelijk meten en vergelijken met vorige periodes. Je kunt gebruik maken van operationele, korte termijn doelen (één jaar) en van strategische, lange termijn doelen (meerjarig). Door middel van doelen is het bijvoorbeeld mogelijk een duidelijke concurrentieanalyse te maken of meten op welke wijze de economie effect heeft gehad op de organisatie.

2. Transparantie

Door middel van het stellen van doelen weten de werknemers beter wat van hen verwacht wordt en wat zij moeten bereiken. Dit staat immers duidelijk op papier. Hierdoor zijn werknemers vaak meer gedreven, aangezien er concrete doelen zijn die nagestreefd kunnen worden. Ook komt hierbij een stukje uitdaging kijken aangezien er altijd medewerkers zijn die graag de doelstellingen willen overtreffen. Door de korte en lange termijn doelstellingen open naar medewerkers te communiceren ontstaat er geen verwarring maar juist transparantie binnen de organisatie.

3. Kennis is kracht

Als de doelen zijn gedefinieerd dan zijn de effecten ervan makkelijker te controleren. Op deze manier begrijpen werknemers die beschikking hebben over een bepaald budget ook hoe belangrijk het is om grote order te verkopen of bijvoorbeeld een samenwerking aan gaan met een nieuwe grote klant. Door het neerzetten en controleren van doelstellingen verkrijg je meer informatie. En informatie is kracht: Hoe meer je weet, hoe beter je beslissingen kunt nemen.

4. Doelen bijstellen

Het is belangrijk om op meerdere momenten per jaar je doelen te controleren. Als je op schema ligt dan verloopt het proces op de juiste manier en zijn er geen aanpassingen nodig. Als je een tegenslag hebt gehad of vroegtijdig weet dat je de doelstelling niet kunt behalen kan het handig zijn je doelstelling aan te passen. Stel je doel is de omzet met 20% te verhogen ten opzichte van een jaar geleden. Maar dan kom je er halverwege het 2e kwartaal achter dat de financiële resultaten niet zijn zoals verwacht.  Dan kan je je doel nog bijstellen. Als er in eerste instantie geen doelen waren opgesteld was deze informatie niet duidelijk naar voren gekomen en was doortastend optreden moeilijker geweest.

Het neerzetten van bedrijfsdoelstellingen is natuurlijk nog geen garantie van succes, maar het zorgt wel voor duidelijkheid. Je kunt als ondernemer gemakkelijk zien hoe je bedrijf ervoor staat en welke acties de onderneming moet ondernemen om de doelen te bereiken. Het bedrijf vanuit een breder perspectief bekijken geeft meer vertrouwen in de toekomst en vertelt je hoe jouw organisatie haar kansen optimaal kan benutten.

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen er wel degelijk invloed op uitoefenen.

Behoort het opleiden van jouw werknemers tot één van je bedrijfsdoelstellingen? Bekijk dan hier ons trainingsaanbod